Dự án tiêu biểu

Dự án lắp đặt điện gió – quán cafe Dambri

Địa điểm: Dambri – Lâm Đồng


Hệ thống: Hệ hòa lưới


Tuabin gió : GREE


Công suất: 10 kWp


Bộ tiết chế controller: Gree

Dự án lắp đặt điện gió – hộ gia đình

Địa điểm: Phước Đồng, Nha Trang


Hệ thống: Hệ độc lập


Công suất: 10 kWp


Tuabin gió : Gree


Biến tần ( Inverter): EPEVER


Pin lưu trữ: Narada


Bộ tiết chế controller: Gree

Dự án lắp đặt điện gió – hộ gia đình

Địa điểm: Lâm Đồng


Hệ thống: Hệ hòa lưới


Công suất: 5 kWp


Tuabin gió : Gree


Bộ tiết chế controller: Gree

Dự án lắp đặt điện gió – quán cafe Bình Dương

Địa điểm: Bình Dương


Hệ thống: trục ngang


Công suất: 5 kWp


Trụ gió: Gree


Biến tần ( Inverter): Giva