Dự án tiêu biểu

Dự án lắp đặt điện mặt trời – hộ gia đình tại Bình Thạnh

Địa điểm: Bình Thạnh TP.HCM


Hệ thống: Hệ hòa lưới


Công suất: 7KW


Tấm pin : CANADIAN Solar


Biến tần ( Inverter): Growatt

Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Trung Nguyên

Địa điểm: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk


Hệ thống: Hệ hòa lưới


Công suất: 1000 kWp


Tấm pin : JA Solar


Biến tần ( Inverter): Growatt

Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Tuy Phong

Địa điểm: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


Hệ thống: Hệ độc lập


Công suất: 365 kWp


Tấm pin : Canadian Solar


Biến tần ( Inverter): LuxPower


Pin lưu trữ: SVE

Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Lâm Đồng

Địa điểm: Dambri – Lâm Đồng


Hệ thống: Hệ độc lập


Công suất: 295 kWp


Tấm pin : JA Solar


Biến tần ( Inverter): LuxPower


Pin lưu trữ: Blue Carbon

Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Phước Long

Địa điểm: Phước Long, Bình Phước


Hệ thống: Hệ hòa lưới


Công suất: 900 kWp


Tấm pin : JA Solar


Biến tần ( Inverter): Growatt